Μέταλλο και γυαλί

Πρόκειται για μικρότερες δημιουργίες όπου χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα και τεχνικές με τα μεγαλύτερα κομμάτια μας.